Välj en sida

E-post adressen består av föif.oe1657166138sumne1657166138avoyt1657166138@nman1657166138retfe1657166138.nman1657166138r1657166138


Jukka-Pekka Aalto

Museimästare

Kamilla Kajander

Kundtjänstansvarig

Minna Karhunsaari

Marknadsföringschef

Kimmo Kestinen

Specialplanerare

Anne Lahtinen

Chef för utställningar

Marja Lähteenmäki

Projektforskare

Nina Karlsson

Kundtjänstansvarig

Ulla Rohunen

Chef för publikarbete

Hanna Yli-Hinkkala

Museilektor