Välj en sida

Industrimuseet är ett besöksmål för hela familjen och alla som intresserar sig för fabriksstadens historia.

Se på bilder av 1860-talets Tammerfors med ett stereoskop, spela ett spel som visar hur du hade förtjänat din försörjning på fabriken för hundra år sedan, låt dig fotograferas bland fabriksarbetarna och bygg din egen fabriksstad av klossar!

Kan du hitta musen Viiperi på Industrimuseet? Utställningens mushål berättar om barnens liv i fabriksstaden för länge sedan.

Industrimuseet berättar den 200-åriga historien om industrin i Tammerfors och hur Tammerfors blev ”Finlands Manchester”. Utställningen visar rikligt med historiska föremål och bilder från fabrikerna: maskiner i olika branscher samt industriella produkter från Tammerfors. Animationer, berättelser att lyssna på och filmer kompletterar upplevelsen.

Industrimuseet berättar även om den nutida industriella kompetensen i Tammerfors bland annat genom en ståtlig panoramavideo.

Information om industrin i Tammerfors har samlats på webben i den öppna databasen Wikidata. Utställningen visar till exempel var fabrikerna var belägna.

Utställningen är en samproduktion mellan arbetarmuseet Werstas och museicentret Vapriikki och har genomförts med stöd av Museovisio-stipendiet från Finska Kulturfonden.