Välj en sida

Om samlingarna

 

Arbetarmuseet Werstas är det nationella ansvarsmuseet för arbetsliv och socialhistoria. Museets samlingar berättar om det finländska civilsamhällets utveckling och förändringar.

 

Samarbete och historietjänster

 

Werstas samarbetar med andra museer, arbetarhistoriska institutioner och vetenskapssamhället. Vi erbjuder också historietjänster för samfund, bland annat historiska översikter, redogörelser och jubileumsutställningar.

 

Donationer

 

Werstas samlar föremål och fotografier som förknippas med arbetsliv och socialhistoria. Efter övervägande kan även böcker, tidningar och andra trycksaker, arkivmaterial samt ljud- och bildinspelningar inkluderas i samlingarna.