Välj en sida
Arbetarmuseet Werstas specialiserar sig nationellt på det finländska arbetslivet och socialhistoria. Museet är beläget på Finlaysons historiska fabriksområde i Tammerfors. Werstas har alltid fritt inträde!

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt arbetarmuseet Werstas till det nationella ansvarsmuseet för arbetsliv och socialhistoria.

Det fria inträdet ger alla lika möjlighet att bekanta sig med utställningarna och tillbringa tid på museet. Museet har årligen över 50 000 besökare.

Werstas driver även två mindre museer. Utställningslokalen för Dövas museum som blev en del av Werstas år 2012 finns i Helsingfors. Samlingarna förvaras i Tammerfors Också Leninmuseet i Hämeenpuisto i Tammerfors har varit en del av Werstas sedan år 2014.

Arbetarnas museiförening


Museet upprätthålls av Arbetarnas museiförening rf som omfattar 29 medlemssamfund.

Syftet med föreningen är att värna om arbetarbefolkningens traditioner, bevara materiellt kulturarv, främja forskning inom arbetsliv och socialhistoria samt väcka intresse för den industrialiserade tidens och det civila samhällets historia. Arbetarnas museiförening är politiskt obunden.

Werstas verksamhet understöds årligen av undervisnings- och kulturministeriet och Tammerfors stad. Finlands Dövas Förbund och Löntagarstiftelsen stödjer Werstas i bevarandet av sitt eget kulturarv.

Arbetarmuseet Werstas historia


Arbetarmuseet Werstas grundades år 1993. Museet berättar om vanliga människors liv, arbetarbefolkningens kultur och marginalernas historia.

Werstas öppnade sina dörrar för allmänheten på Finlaysons gamla fabriksområde i november 1993. Verksamheten inleddes i en mindre skala. År 2001 flyttade museet till sina nuvarande lokaler vid Väinö Linnas plats i Tammerfors. Museet har utvecklats till ett intressant och framgångsrikt museicenter. Werstas slutade med inträdesavgifter år 2011. Dövas museum blev en del av arbetarmuseet Werstas år 2012 och Leninmuseet år 2014.

Werstas grundades med syftet att bevara arbetarbefolkningens historia. Museet berättar brett om det kulturarv som förknippas med arbetarbefolkningen, såsom arbetets och arbetarbefolkningens historia, arbetslöshet, arbetsmiljöerna, arbetarbefolkningens bostadsområden samt arbetarklassens gemensamma upplevelser och de arbetarkulturer som utvecklas ur dem.

I sina utställningar behandlar Werstas också minoriteternas kulturarv samt andra svåra och känsliga ämnen. Vi har haft Finlands första utställning om sexuella minoriteternas och könsminoriteternas historia, om feminism i Finland samt om miljörörelsen och funktionsnedsättningarnas historia i Finland.

Så här kan du stödja Werstas


Du kan stödja Werstas verksamhet på flera olika sätt: donera till museets samlingar, delta i frivilligarbete eller anordna ett evenemang på Werstas.

Werstas vill erbjuda en högklassig museiupplevelse för alla oberoende av social ställning och förmögenhet. Därför har Werstas alltid fritt inträde!

Vi vill också ge människor en möjlighet till inflytande och delaktighet. Som frivillig kan du delta i arbetet med museets samlingar, genomförandet av utställningar och anordnandet av evenemang.

Frivilliggruppen ”Museosakki” består av aktiva frivilliga som tycker om museer och historia. Gruppen har ett tjugotal medlemmar som har tid under dagtid.

Man kan stödja museets verksamhet också genom att gå med i museets vänskapsförening, anordna evenemang på Werstas eller genom att betala en frivillig inträdesavgift. Det finns insamlingsbössor vid museets kundtjänstdisk och i utställningsvåningens entré.