Välj en sida

Museets samlingar berättar om det finländska civilsamhällets utveckling och förändringar.

Arbetarmuseet Werstas är det nationella ansvarsmuseet för arbetsliv och socialhistoria. Museets samlingar berättar om det finländska civilsamhällets utveckling och förändringar.

Werstas samlingar knyter an till arbetslivets, fackföreningsverksamhetens, arbetarrörelsens, den kooperativa rörelsens och andra folkrörelsers historia. Werstas dokumentationsansvar inkluderar också bland annat material om sexuella minoriteter och könsminoriteter och miljörörelsen. Werstas samlingar omfattar även samlingarna i Dövas museum där de teckenspråkigas historia förvaras samt Leninmuseets samlingar som anknyter till sovjetrelationernas historia.

Museets samlingar omfattar omkring 60 000 föremål och 360 000 fotografier. Museet har också ett bibliotek, småtryck och arkivmaterial. De äldsta materialen i samlingarna härstammar från början av 1800-talet och de nyaste från 2020-talet.

Werstas är det enda museet i Finland som dokumenterar följande objekt


 • Konsumenternas kooperativa rörelse och affärsverksamhet
 • Relationerna mellan Finland och Ryssland/Sovjetunionen
 • Fackföreningsrörelsen
 • U-landsrörelsen
 • Kvinnosaksrörelsen
 • Den politiska arbetarrörelsen
 • Verksamhet mot rasism
 • Fredsrörelsen
 • Miljörörelsen
 • Sexuella minoriteter och könsminoriteter
 • Arbetarbefolkningens kulturverksamhet
 • Teckenspråkiga
 • Arbetslivets kvalitet
 • Arbetssäkerhet
 • Arbetslöshet
 • Sovjetturism
 • Lenin och Finland

Samarbete och historietjänster


Werstas samarbetar med andra museer, arbetarhistoriska institutioner och vetenskapssamhället. Vi erbjuder också historietjänster för samfund, bland annat historiska översikter, redogörelser och jubileumsutställningar.

Internationellt tillhör Werstas de europeiska arbetarhistoriska institutionerna och arbetarmuseerna. Werstas deltar till exempel i nätverken Worklab och IALHI verksamhet. Leninmuseet och Dövas museum har sina egna nätverk som Werstas deltar i.

Läs mer om samarbetsorganisationen för arbetarmuseer Worklabs verksamhet

Läs mer om IALHI:s verksamhet

Werstas samarbetar aktivt med finländska arbetarhistoriska institutioner. Werstas deltar bland annat i publiceringen av årsboken för arbetarforskning, och det årliga sommarseminariet av Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura anordnas på Werstas.

Arbetarhistoriska institutioner i Finland


Folkets arkiv
Leninmuseet
Arbetarrörelsens bibliotek
Arbetararkivet
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Työväen muistitietotoimikunta
Arbetarmuseet Werstas
Työväenperinne ry – Arbetartradition rf

LHBTIQ


Arbetarmuseet Werstas har det nationella ansvaret för dokumenteringen av finländska sexuella minoriteters och könsminoriteters historia. Werstas har också den enda LHBTQI-museisamlingen i Finland.

Gör historia av ditt arbete!


Arbetarmuseet Werstas samlar fotografier på arbetslivet i 2020-talets Finland. En bild på en helt vanlig arbetsdag är viktig!

Vänligen ladda upp bilden i full storlek. Om du vill donera flera bilder, kontakta Werstas samlingschef Leena Ahonen.