Välj en sida

Donationer

Hur gör jag en donation?


Werstas samlar föremål och fotografier som förknippas med arbetsliv och socialhistoria. Efter övervägande kan även böcker, tidningar och andra trycksaker, arkivmaterial samt ljud- och bildinspelningar inkluderas i samlingarna.

Museet är intresserat av allt material som förknippas med museets ämnesområde. Materialet kan också vara helt nytt. Det viktigaste är berättelsen som förknippas med materialet och dess bakgrundsuppgifter, inte materialets ålder eller utseende. Affischer, flygblad, fotografier, klädesplagg, demonstrationsskyltar, tidningar, skivor, vykort, handarbeten och olika föremål som används i hemmet, i arbetslivet och under fritiden kan vara intressanta museiföremål. Ett intressant föremål kan vara ett hundra år eller en vecka gammalt. De centrala frågorna är när, var, varför och vem.

Museets samlingspersonal fattar besluten om föreslagna donationer. Det underlättar arbetet om man har så mycket information som möjligt och till exempel en bild av materialet man vill donera. Man kan donera även känsligt material, eftersom Werstas ser till att donatorerna vid behov förblir anonyma. Museet tar emot ett exemplar av varje föremål åt gången. Man ska alltså inte erbjuda till exempel två likadana föremål till museet. Utöver föremål och fotografier tar Werstas också emot arkivmaterial som överförs till arkiven för medborgarorganisationer. Vi upprättar ett överlåtelseavtal vid alla donationer.