Välj en sida

Nittiotalet

7.10.2022 – 8.10.2023

Hurdant var 1990-talet i Finland? Den här utställningen berättar om nittiotalet, de stora förändringarna i samhället och hur våra vardagen sett ut.

Våran stad (Meirän kaupunki)

-31.3.2023

Hurdant var livet för arbetarbefolkningen i fabriksstaden i 1900-talets Finland? Kliv in i en andelshandel och känn stämningen i ett Folkets hus.

Industrimuseet

Industrimuseet är ett besöksmål för hela familjen och alla som intresserar sig för fabriksstadens historia.

Ångmaskinsmuseet

Finlands största ångmaskin på sin ursprungliga plats. Maskinen användes som kraftkälla på Finlaysons fabrik i början av 1900-talet.