Välj en sida

United

från 16.6.2023

Utställningen berättar hur arbetarna har tillsammans kämpade för bättre tider i Finland för att skapa välfärdstat.

Industrimuseet

Industrimuseet är ett besöksmål för hela familjen och alla som intresserar sig för fabriksstadens historia.

Ångmaskinsmuseet

Finlands största ångmaskin på sin ursprungliga plats. Maskinen användes som kraftkälla på Finlaysons fabrik i början av 1900-talet.

Europa vägrar att arbeta

(Europe Refuses to Work)

9.9.2023 – 3.3.2024

Dokumentära projekten om människor i europeiska länder som är mot samhället som grundar sig till lönearbete. 

Nittiotalet

7.10.2022 – 8.10.2023

Hurdant var 1990-talet i Finland? Den här utställningen berättar om nittiotalet, de stora förändringarna i samhället och hur våra vardagen sett ut.