Välj en sida

Rallare

6.5.2022-8.1.2023

Få tågresenärer funderar på hur järnvägen som förbinder våra städer har kommit till. Hur många spadar, gruslass och svettiga arbetsdagar krävdes för det? Den här utställningen berättar dessa mäns historiersom byggde de järnvägarna i Finland.

Lomakansa/Holiday Nation

8.4.-28.8.2022

Fotoutställningen om bilderna som fotojournalisten Touko Hujanen har tagit om den finska semesterdagarna.

Industrimuseet

Industrimuseet är ett besöksmål för hela familjen och alla som intresserar sig för fabriksstadens historia.

Ångmaskinsmuseet

Finlands största ångmaskin på sin ursprungliga plats. Maskinen användes som kraftkälla på Finlaysons fabrik i början av 1900-talet.

Våran stad (Meirän kaupunki)

Hurdant var livet för arbetarbefolkningen i fabriksstaden i 1900-talets Finland? Kliv in i en andelshandel och känn stämningen i ett Folkets hus.