Välj en sida

United

Utställningen berättar hur arbetarna har tillsammans kämpade för bättre tider i Finland för att skapa välfärdstat.

Industrimuseet

Industrimuseet är ett besöksmål för hela familjen och alla som intresserar sig för fabriksstadens historia.

Ångmaskinsmuseet

Finlands största ångmaskin på sin ursprungliga plats. Maskinen användes som kraftkälla på Finlaysons fabrik i början av 1900-talet.

Den stora depression

11.11.2023 – 18.8.2024

Dorothea Langes fotografer om den stora depressionen i Förenta staterna, särskilt hur människor led när de förlorade sin jobb och hem.