Välj en sida

Hurdant var livet för arbetarbefolkningen i fabriksstaden i 1900-talets Finland? Kliv in i en andelshandel och känn stämningen i ett Folkets hus.

Våran stad är en utställning om den spontana gemenskapen hos arbetarbefolkningen i fabriksstaden och utvecklingen av det civila samhället.

I våran stad kan du besöka en andelshandel och en arbetarsparbank.. I museitryckeriet använder frivilliga typografer maskinerna under evenemangsdagarna.

Stadsdelen Pispala i miniatyr och boningsrummet i ett arbetarhem belyser trångboddheten bland arbetarna, medan de olika arbetsmiljöerna, från tvätterskan till bensinpojken, skildrar arbetslivets förändringar.

Från Folkets hus tak i Våran stad hänger arbetarrörelsens röda flaggor som ger uttryck åt det mångsidiga medborgarengagemanget. Folkets hus med sin scen och sitt dansgolv för även tankarna till soaréunderhållning; här har det dansats och festats!