Välj en sida

Fotoutställningen om bilderna i tidningen Vihreä Lanka under tidningens första år berättar om miljötänkandets föregångare i Finland. Utöver fotografier omfattar utställningen ritningar av Sami Toivonen och Pekka Sauri samt intervjuer av tidningens chefredaktörer Timo Harakka och Pauli Välimäki.

Vihreä Lanka gavs ut under åren 1983–2019. Tidningen gjorde miljömedvetenheten till en del av den bredare samhällsdebatten och var en viktig informationskanal för många gräsrotsaktörer som inte fick utrymme i de etablerade medierna.

Vihreä Lanka lades ned 2019. Tidningens pappersfotoarkiv med bilder från 1980–1990-talen donerades till Arbetarmuseet Werstas. Av de tusentals fotografierna i arkivet har man valt 77 bilder av pionjärer inom ekologiskt tänkande till utställningen. Bildmaterialet erbjuder en unik inblick i miljöväckelsens historia i Finland.

Bilderna berättar om mer ansvarsfull konsumtion och återvinning, vittnar om livlig medborgarverksamhet och aktivism samt berättar om tidningens egen historia och den gröna rörelsens utveckling.

Utöver fotografierna omfattar utställningen också originalskämtteckningar, såsom miljörelaterade teckningar av Sami Toivonen som även är känd för böckerna om Tatu och Patu samt bildrutor från serien Just joo av Pekka Sauri.

Inför utställningen intervjuades Pauli Välimäki och Timo Harakka som var tidningens chefredaktörer på 1980- och 1990-talen. Deras minnen om tidningen finns med i utställningen som en video.