Valitse sivu

Kahta työväentaloa ehdotetaan maailmanperinnöksi

Kansainvälinen hanke työväentalojen nimeämiseksi Unescon maailmanperintölistalle on edennyt. 16.12.2022 julkistetussa raportissa ehdotetaan kahta suomalaista työväentaloa maailmanperintökohteiksi: Paasitornia Helsingissä ja Mäenpään työväentaloa Punkalaitumella.

Kumpikin edustaa työväenliikkeen kulttuuriperintöä erinomaisella, mutta keskenään erilaisella tavalla. Molemmat ovat valmistuneet suomalaisen työväenliikkeen nousukaudella vuonna 1908.

Paasitorni on arkkitehtonisesti vaikuttava kivirakennus, jonka historia kytkeytyy kaupungistumiseen, teollistumiseen, sisällissotaan sekä suomalaisen demokratian ja hyvinvointivaltion rakentamiskausiin.

Mäenpään työväentalo on puolestaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki maaseudun puurakenteisista työväentaloista, jollaisia maa- ja metsätyöläiset rakensivat talkoovoimin 1900-luvun alussa.

Raportissa arvioitiin lisäksi kymmenen työväenperinnön näkökulmasta merkittävää kohdetta, mutta ne eivät yltäneet samalle tasolle. Kaikkiaan Suomessa toimii yhä satoja työväentaloja, joista monet ovat säilyneet hyvässä kunnossa jälkipolville ja niiden historia herättää kansainvälistä kiinnostusta.

Kartoituksesta vastasi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä valtakunnallisena vastuumuseona Työväenmuseo Werstas. Raportin ovat kirjoittaneet FT Marja Lähteenmäki ja FT Kalle Kallio.

Arviointi on osa kansainvälistä hanketta, missä työväentalot pyritään saamaan maailmanlaajuisena ilmiönä Unescon maailmanperintölistalle. Listalla ei ole tällä hetkellä yhtään työväenliikkeen rakennusta, vaikka niillä on ollut ratkaiseva rooli monen maan historiassa. Kansainvälistä kartoitusta johtaa Tanskan työväenmuseo.

Suomen osalta työtä jatkaa vuonna 2023 Museovirasto. Lopulliset kohteet valikoituvat muutamia vuosia kestävän prosessin aikana ja varsinaisen päätöksen uusista maailmanperintökohteista tekee Unescon maailmanperintökomitea.

Suomalaisten työväentalojen kartoitus oli osa vuoden 2022 Työväentalojen maailmanperintöhanketta. Sen rahoittivat Tradekan säätiö, Riihi säätiö ja Kansan Sivistysrahasto. Työväenmuseo Werstaan kumppaneita selvitystyössä olivat Kansantalojen liitto, Työväentalojen liitto, Työväen Arkisto sekä Kansan Arkisto.

Labour Halls in Finland. History, Architecture and Labour Heritage Evaluation for UNESCO World Heritage Listing. Marja Lähteenmäki & Kalle Kallio. The Finnish Labour Museum Werstas. 104 pages.
ISBN 978-952-68778-7-7 (PDF)
Lataa selvitys täältä: Labour_Halls_in_Finland_12_12_2022

Helsingin työväentalo Paasitorni ja Meripaviljonki.

Paasitorni Helsingissä. Kuva: Paasitorni.