Valitse sivu

Yhteistyötä ja historiapalveluita

Werstas tekee yhteistyötä muiden museoiden, työväenperinnelaitosten ja tiedeyhteisön kanssa. Tarjoamme historiapalveluita yhteisöjen tarpeisiin, muun muassa historiikkeja, selvityksiä ja juhlanäyttelyitä.

Werstas tarjoaa osaamistaan kaikkien työelämästä ja sosiaalihistoriasta kiinnostuneiden käyttöön. Tarjoamme historiapalveluita erilaisiin yhteisöjen kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviin hankkeisiin.

Tutkimusprojektit voivat olla esimerkiksi historiikkeja, näyttelyitä, artikkeleita, aineiston digitointia ja järjestämistä tai luentoja. Hankkeet toteutetaan erillisellä rahoituksella.

Tilaajina voivat olla esimerkiksi Työväen museoyhdistyksen jäsenyhteisöt ja muut järjestöt, jotka haluavat hyödyntää Werstaan osaamista ja kokoelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työväen poliittiset järjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot sekä muut kansalaisjärjestöt.

Ota yhteyttä ja ehdota yhteistyötä


Museonjohtaja Kalle Kallio

Työväen perinnelaitokset


Kansan arkisto
Lenin-museo
Työväenliikkeen kirjasto
Työväen arkisto
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Työväen muistitietotoimikunta
Työväenperinne – Arbetartradition ry
Työväenmuseo Werstas

Kansainvälisesti Werstas kuuluu muiden eurooppalaisten työväenperinnelaitosten ja työväenmuseoiden joukkoon. Werstas osallistuu esimerkiksi Worklab ja IALHI -verkostojen toimintaan. Lenin-museolla ja Kuurojen museolla on omat verkostonsa, joissa Werstas on mukana.

Työväentutkimus


Työväen perinnelaitosten vuosikirja Työväentutkimus ilmestyy kerran vuodessa. Runsas satasivuinen lukupaketti sisältää mm. artikkeleita ja kirja-arvioita. Vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1987. Voit lukea kaikki tähän mennessä julkaistut vuosikirjat täältä. Vuosikirjaa julkaisee Työväenperinne – Arbetartradition ry, joka ylläpitää Työväenliikkeen kirjastoa Helsingissä ja toimii työväen perinnelaitosten yhteistyöelimenä.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura


Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS) on tieteellinen seura, joka järjestää alaansa liittyviä seminaareja ja muita tapahtumia sekä julkaisee työhön, työväkeen, työmarkkinoihin, työväenliikkeeseen ja työväenkulttuuriin liittyviä tieteellisiä julkaisuja. Seuran kesäseminaari järjestetään vuosittain Werstaalla. Seuran sivuilla voit esimerkiksi lukea julkaisuja tai liittyä jäseneksi.

Esimerkkejä tilaustutkimuksista


Kivijalka. Tampereen Työväenyhdistys 1945-2015

Tampereen Työväenyhdistyksen tilaama teos kuvaa Tampereen Työväenyhdistyksen ja Tampereen Työväentalon sotienjälkeistä aikaa. Teos kertoo myös työväenyhdistyksen suojassa kasvaneen Tampereen Työväen Teatterin vaiheista. Vuonna 2016 julkaistun historiateoksen kirjoitti Keijo Rantanen.

Valmet Technologies -kulttuuriperintöhanke

Vuosina 2016-17 toteutetussa hankkeessa uudistettiin Valmetin Hankkion yksikön tehdasmuseo, joka kertoo 220 vuotta täyttäneen tehtaan ja sen edeltäjien historiasta. Lisäksi digitoitiin tehtaan kuva-arkiston valokuvia.

Työväen apu, paras apu. Suomalaisen työväenliikkeen sosiaalinen toiminta

Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle laadittiin selvitys työväenliikkeen piirissä tehdystä sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta avustustoiminnasta Suomessa. Selvityksen pohjalta julkaistiin teos Työväen apu, paras apu sekä kirjana että sähköisenä versiona. Selvityksen teki projektitutkija Eeva-Maija Ingman-Toivonen vuonna 2016.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton KK:n historia

Osuuskunta Tradekalle Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n historiateoksen otsikolla Kuluttajan asialla. Projektitutkija Tiina Ranto kirjoitti vuonna 2016 Teos pureutuu KK:n ja edistysmielisen osuustoiminnan värikkäisiin vaiheisiin viimeisen sadan vuoden aikana ja pohtii osuustoiminnan merkitystä myös nykypäivän Suomessa.

Rakennusliiton historia -hanke

Rakennusliiton rahoittamassa hankkeessa Werstas digitoi yhteensä 1001 historiallista valokuvaa suomalaisesta rakennustoiminnasta. Kuvat kuuluvat Kansan Arkiston valokuvakokoelmaan ja ne löytyvät Arjenhistoria.fi-verkkopalvelusta. Hankkeessa tehtiin myös Rakennusliitolle Ihmisiä ja telineitä -juhlakirja. Vuonna 2015 julkaistun teoksen toimittivat tutkijat Keijo Rantanen ja Marita Viinamäki.