Valitse sivu

Werstas tarjoaa laadukkaita opetuspalveluita ja oppimateriaaleja kouluille.

Ammattiin opiskeleville Werstaalla on Mestariduunari-toimintaa.

Museo on erinomainen oppimisen ympäristö. Toisenlaiset oppimisen ja opetuksen tavat, inspiroiva ympäristö, työskentely työpajassa tai omaehtoinen tutustuminen näyttelyyn saattavat saada aikaan positiivisen oppimiskokemuksen, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Käynti museossa jättää pitkäkestoisia muistijälkiä, jotka palautuvat mieleen ja kantavat kuukausien ja jopa vuosien päähän.

Werstas tarjoaa laadukkaita opetuspalveluita ja oppimateriaaleja kouluille. Werstaan museopedagogit ovat erikoistuneet niin pienten kuin isojen museokävijöiden oppimiseen. Lähtökohtana on oppimisen ja tekemisen ilo. Lisäksi autamme opettajia vierailemaan omatoimisesti, ja olemme suunnitelleet materiaalia museokäyntien tueksi.

Mestariduunari ammattiin opiskeleville


Mestariduunari-toiminta on kaikille toisen asteen ammatillisille opiskelijoille suunnattua toiminnallista ja moniaistillista museopedagogiikkaa: opastuksia ja työpajoja museossa.

Toiminnan tarkoituksena on tukea ammattiopiskelijoiden ammatillista identiteettiä sekä lisätä oman alan arvostusta ja opiskelumotivaatiota.

Kierrokset ovat keskustelevia, toiminnallisia ja mukaansatempaavia ja niiden sisällöt pohjautuvat ammattiopintojen opintosuunnitelmien sisältöihin.

Opastus ja työpaja sopii niin nuoriso- kuin aikuisasteenkin opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille sekä valmentavan koulutuksen ryhmille.

Saatavissa myös selkosuomeksi.

Vuonna 2023 saatavilla on rajoitettu määrä maksuttomia opastuksia ja työpajoja tammi-helmikuussa sekä elokuusta joulukuuhun.

 

Tilattavissa olevat kierrokset ja työpajat

Opastetulla kierroksella tutustutaan suomalaisen työelämän muutoksiin työolojen ja ammatillisen järjestäytymisen näkökulmasta.

Kierroksen jälkeen työpaja jossa 2 vaihtoehtoa:
valetaan tinasta pieni esine tai
kootaan Työelämän unelmakartta -kollaasi.

Opastuksen ja työpajan yhteiskesto on 2 tuntia. Ryhmän maksimikoko noin 25 henkeä.

Kysy eri vaihtoehdoista lisää, voidaan myös räätälöidä juuri teidän ryhmällenne sopiva paketti!

Hinnat: opastus 35 euroa, opastus + työpaja 55 euroa.

Opastukset ja työpajat


Opastetuista kierroksista ja työpajoista veloitetaan 35 euroa (kesto 45 min-tunti) per ryhmä.

Ryhmällä tarkoitetaan yhtä koululuokkaa tai enintään 30 oppilaan ryhmää. Saatavilla on myös selkokielisiä opastuksia. Kierros tai työpaja pitää varata aina etukäteen. Opas noutaa ryhmän museon aulasta ja museomatka voi alkaa!

Opastukset esiopetukseen ja alkuopetukseen


Lastenkierros Finlaysonin alueella

Opastettu kierros Finlaysonin tehdasalueella lapsille. Kierroksella kuljetaan tehtaantyttö Hilman matkassa. Hilma kertoo, millaista puuvillatehtaalla oli yli sata vuotta sitten. Kierroksella mitataan hyppimällä pisintä tehdassalia tai kokeillaan, kuinka moni mahtuu tehtaalaisasuntoon.

Kierros pohjautuu Hilma ja pumpulitehdas, Lasten Finlayson -kulttuuriraittiin ja se on tuotettu yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa.

Kierroksella kuljetaan ulkona Finlaysonin alueella. Säänmukainen vaatetus ja kävelyyn sopivat jalkineet on hyvä olla mukana! Isomman sateen sattuessa kierros voidaan tarvittaessa järjestää sisätiloissa.

Kesto: 45 min
Kenelle: Esikoululaisille, 1.-2. luokat
Hinta: 35 euroa

Opastukset yläkouluille ja toiselle asteelle


Opastus Teollisuusmuseossa ja Höyrykonemuseossa

Teollisuusmuseo kertoo Tampereen teollisuuden 200-vuotisesta historiasta ja Höyrykonemuseossa on Finlaysonin tehtaalla käytetty valtava höyrykone alkuperäisellä paikallaan.
Millaista tehdastyö oli 1800-luvulla? Miten teollistuminen muutti ihmisten elämää? Millaiset olot työntekijöillä oli ja miten työntekijät pyrkivät vaikuttamaan työoloihinsa?
Kierros sopii esimerkiksi historian ja äidinkielen opetukseen.

Kesto: 45 min
Hinta: 35 euroa

 

Opastus Yhteisvoimin-näyttelyyn

Miten Suomi kehittyi köyhästä maatalousmaasta hyvinvointivaltioksi? Millaisia keinoja kansalaisilla on eri aikoina ollut vaikuttaa yhteiskunnassa?

Yhteisvoimin-näyttely kertoo yhteiskunnan muutoksesta 1800-luvun puolivälistä 2000-luvulle, kansalaisyhteiskunnasta, työelämästä ja sen muutoksesta sekä sosiaaliturvan kehityksestä.

Opastettu kierros sopii esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin opetukseen.

Ilmaisia kierroksia vuoden 2023 marras-joulukuussa!

Kesto: 45 min
Hinta: 35 euroa

 

 

Omatoimivierailu

Werstaalle on aina vapaa sisäänpääsy. Omatoiminen museovierailu on koululaisryhmille aina kokonaan ilmainen. Ryhmien ja luokkien käynnistä kannattaa kuitenkin aina sopia etukäteen päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Omatoimikäynnistä voi sopia ottamalla yhteyttä Werstaan asiakaspalveluvastaava Nina Karlssoniin.

Paja

Paja on Werstaan museopedagoginen työpajatila, joka sijaitsee näyttelytilojen yhteydessä. Pajassa on mahdollista toteuttaa erilaisia tehtäviä oppilaiden kanssa. Pajaa hyödynnetään museon omissa työpajoissa, mutta tila on myös vierailevien luokkien käytettävissä etukäteen sopimalla.

Pajan voi varata ottamalla yhteyttä Werstaan asiakaspalveluvastaava Nina Karlssoniin.

Eikö listasta löytynyt sopivaa?

Toteutamme myös erilaisia opetuspaketteja ja työpajoja toiveiden mukaan.
Ota yhteyttä museolehtoriin ja voidaan aloittaa oman museoelämyksen suunnittelu!

 

Yhteystiedot ja varaukset

Asiakaspalveluvastaava Nina Karlsson

Museolehtori Jesse Kempe

Ohjeita opettajille


Museokäynnin ja kouluopetuksen yhteensovittaminen

Opintokäynti museoon koostuu vierailun suunnittelusta ja valmistelusta, itse vierailusta ja sen purkamisesta. Usein aihe kannattaa rajata kohtalaisen tarkasti, koska museossa on paljon nähtävää eivätkä tiukat aikataulut onnistu. Opetettavan kokonaisuuden ja museon tarjonnan sovittaminen yhteen on koulun ja museon yhteistyön kulmakivi. Jos näyttelyyn tutustutaan omana kokonaisuutenaan, opas rakentaa käynnin sisällön näyttelyn keskeisten kysymysten varaan. Oppimistavoitteet eivät saisi olla liian hallitsevia, vaan ne antavat kehykset ennakoimattomalle oppimistilanteelle.

 

Ennen museokäyntiä

Ota aina yhteyttä museoon hyvissä ajoin joko asiakaspalveluvastaavaan tai museolehtoriin. Varsinkin vilkkaimpina luokkaretkiaikoina museossa voi olla ruuhkaa. Samalla voidaan yhdessä suunnitella tulevaa vierailua.

Omatoimivierailuille voi etsiä vinkkejä museon oppimateriaaleista.

 

Museokäynnin aikana

Opettajalla on museokäynnillä keskeinen rooli myös silloin, kun Werstaalta on tilattu opastus. Oleellista on herättää opintokäynnin aikana keskustelua ja vuorovaikutusta. Oppilaille tulisi antaa mahdollisuus myös tarkastella, tutkia ja ymmärtää nähtyä henkilökohtaisella tasolla, mutta ryhmää ei pidä päästää hajaantumaan ilman ohjeita ja valvontaa. On hyvä muistaa, että museossa ryhmä on aina opettajan vastuulla.

 

Museokäynnin jälkeen

Vierailun ja opitun jälkeen oppilaat ovat usein saaneet melkoisen palan pureskeltavakseen ja sen jäsentäminen ei tapahdu itsestään. Opittua olisi hyvä päästä soveltamaan. Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, kuvataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Museokäynti voidaan liittää myös osaksi laajempaa projektia, lopputyötä tai vaikkapa kurssin päättävää koetta. Museokäyntejä voi olla myös kurssin aikana useita. Käynnin jälkeen on myös hyvä antaa palautetta Werstaalle, jotta voimme kehittää museopedagogisia palveluitamme.

 

Paja

Paja on Werstaan museopedagoginen työpajatila, joka sijaitsee näyttelytilojen yhteydessä. Pajassa on mahdollista toteuttaa erilaisia tehtäviä oppilaiden kanssa. Pajaa hyödynnetään museon omissa työpajoissa, mutta tila on myös vierailevien luokkien käytettävissä etukäteen sopimalla.

Oppimateriaalit


Aineistopaketit Finna Luokkahuoneessa

Finna-palvelussa on valtava määrä museoiden ja muiden toimijoiden aineistoja. Finna Luokkahuoneessa on opetuskäyttöön suunniteltuja aineistopaketteja eri aiheista.

Werstas on tuottanut yhdessä eri toimijoiden kanssa seuraavat paketit:

Kaupunki kasvaa -animaatio

Teollisuusmuseon aineistoja. Tampereen väkiluvun ja asutuksen sekä teollisuusalueiden sijainti kartalla vuosina 1820-2020.
Animaatio on katsottavissa Werstaan YouTube-kanavalla ja sitä voi käyttää muun muassa historiassa ja maantiedon opetuksessa.

eVaatevallankumous

Oppimateriaalia peruskoulun etäopetukseen käsityötunneille. Vaatteiden alkuperään, materiaaleihin ja huoltamiseen liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi agenttitehtävän ja haasteen sekä visan muodossa. Mukana on myös roolipeli, jossa voi eläytyä vaateteollisuuden työntekijäksi.

Materiaalin tavoitteena on herättää keskustelua omista kulutusvalinnoista, opettaa tiedonhakutaitoja sekä perehdyttää omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

tyovaenliike.fi

Sivustolla on vuoden 1918 tapahtumiin liittyviä historiallisia dokumentteja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Oppimateriaali sopii muun muassa yläkoulun ja lukion historian opetukseen.

www.tyovaenliike.fi -sivuilla on myös artikkeleita suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja työväenliikkeen vaiheista 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Aikakausia ja niihin liittyviä ilmiöitä käsitellään monipuolisesti, esimerkiksi varhaisen työväenliikkeen kohdalla voi perehtyä siihen, miten ajatus 8 tunnin työpäivän vaatimuksesta tuli suomalaiseen yhteiskuntakeskusteluun. Sivuilta voi lukea myös 1960-luvun yhteiskunnallisesta murroksesta, hyvinvointivaltion rakentamisesta tai 1990-luvun lamasta. Artikkeleihin liittyy runsas kuvitus arkistojen ja museon kuvista ja esineistä.

Afrikka Suomessa -opetusmateriaali

Monipuolinen opetuspaketti, jossa on mukana muun muassa lyhytdokumentteja, elokuvia, valokuvia ja radio-ohjelmia. Tehtävät sopivat parhaiten yläkoululaisille ja toiselle asteelle, mutta osa on sovellettavissa myös alakoululaisille.

Sopivia sisältöjä löytyy etenkin äidinkielen, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, maantieteen, musiikin, elämänkatsomustiedon, uskonnon, kuvataiteen ja terveystiedon opetukseen.

Materiaali kattaa monia globaalikasvatuksellisia teemoja ja sen tavoitteena on avartaa oppilaiden maailmankuvaa ja rohkaista heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Materiaali pohjautuu Työväenmuseo Werstaalla 2015 avoinna olleeseen samannimiseen näyttelyyn, joka käsitteli afrikkalaistaustaisten ihmisten ja yhteisöjen elämää ja arkea Suomessa.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Maailmankoulun kanssa ja sen tekemiseen on saatu tukea Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden rahoituksesta.

Materiaalin sisällä olevat linkit eri aineistoihin on merkitty oranssein kehyksin. Jos linkin sijainnin ilmaisema kehys ei näy omalla laitteellasi, lataa tiedosto ja avaa Acrobat Reader -ohjelmalla.

Juuret maailmalla, koti Suomessa -tarinoita maahanmuuttajien elämästä

Verkkonäyttely käsittelee maahanmuuttoa eri näkökulmista. Lue maahanmuuttajien elämäntarinoita, kuuntele heidän omaäänisiä kokemuksiaan ja tee aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajille sivusto tarjoaa ideoita ja ohjeita verkkonäyttelymateriaalin hyödyntämiseksi opetuksessa.