Valitse sivu
Työväenmuseo Werstas osallistuu aktiivisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Werstas on hyvä ja luotettava kumppani, joka tekee mielellään yhteistyötä ja haluaa kehittää museoalaa.
Werstaalla on toteutettu monia kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita. Olemme muun muassa kehittäneet museopedagogiikkaa Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston tuella.

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on tukenut Werstasta aineistojen digitoinnissa sekä museolaukkujen kehittämisessä. Finlaysonin tehtaan osakasten perustama avustussäätiö on tukenut Tampereen teollisen historian tutkimusta.

Werstas on ollut mukana myös useissa EU-hankkeissa, joihin on saatu rahoitusta muun muassa Euroopan sosiaalirahastosta ja EU Culture -ohjelmasta.

 

Käynnissä olevat hankkeet


Juhlivat yhteisöt 2024

Hankkeessa digitoidaan ja tallennetaan kolmen eri yhteisön aineetonta kulttuuriperintöä: Kuurojen kulttuuripäiviä, Leimareita ja työväen vappua. Hankkeessa digitoidaan yhteisöjen juhliin liittyviä aineistoja ja tuodaan niitä Finna-tietokantaan, jolloin yleisö pääsee tutustumaan niihin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan nykydokumentointia.

Kuurojen museo tallentaa ja tutkii Suomen kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperintöä. Kuurojen Liitto ry ja sen kulttuurituotanto yhdessä paikallisten kuurojen yhdistysten kanssa järjestävät joka toinen vuosi valtakunnalliset kuurojen kulttuuripäivät, jotka olivat 10.-12.5.2024. Kulttuuripäivät tarjoavat kuuroille luontevan omakielisen kanssakäymisen tilan, joka kuulevassa valtakulttuurissa ei ole mahdollista. Kuurojen museo kerää viitottuja muistikertomuksia kulttuuripäiviltä.

Leimarit edustavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiassa katkeamatonta juhlaperinnettä. Edelleen säännöllisesti järjestettävät Leimarit ovat Suomen vanhin keskeytyksettä jatkunut, samaan juhlapaikkaan ankkuroitunut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen juhlatilaisuus.

Vapulla on juhlinnan lisäksi erityinen merkitys työväen historiassa. Näyttävät vappumarssit ja poliittiset vappujuhlat juhlapuhujineen ovat työväen vapun tärkeimpiä perinteitä. Vappuna muistetaan myös aatteensa puolesta menehtyneitä tovereita.

Kaikkiin näihin yhteisöllisiin tapahtumiin kuuluu iloisen juhlinnan lisäksi myös syvempiä merkityksiä. Oman kulttuurin tunnustamista sekä yhteisön oikeutta olla olemassa on haastettu eri aikoina eri tavoin valtakulttuurin suunnalta. Oman yhteisön juhla on toiminut voimaannuttavana, identiteettiä vahvistavana ja turvallisemman tilan rakentamisena.

Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot:
Projektitutkija Riikka Hynninen (Leimarit ja vappu)
puh. 050 441 8697
riikka.hynninen(at)tyovaenmuseo.fi

 

Projektitutkija Sirpa Varis (Kuurojen kulttuuripäivät)
puh. 050 550 1099
sirpa.varis(at)tyovaenmuseo.fi

Hiljainen kapina 2023 – 2024

Työväenmuseo Werstaan ja Legioonateatterin yhteishanke, jossa tutkitaan yhdessä nuorten kanssa kapinallisuutta ja aktivismia yksilöitä ja yhteiskuntia muuttavana positiivisena voimana.

Hiljaisen kapinan aikana järjestetään Napinasta kapinaan -yleisötilaisuuksia erilaisista tavoista elää toisin ja kapinoida ja joihin Legioonateatterilla toimiva Y&Z-ryhmä tuottaa esityksiä. Lisäksi Werstaalla kehitetään yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa uudenlaista yleisötyön konseptia.

Hanketta rahoittavat Operaatio Pirkanmaa, Museovirasto ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

Lisätiedot:
Projektisuunnittelija Inka Tuominen,
puh. 050 366 8898,
inka.tuominen(at)tyovaenmuseo.fi

Heritages of Hunger – nälkä ja nälänhädät eurooppalaisena
kokemuksena 2019-2024

Heritages of Hunger: Societal Reflections on Past European Famines in Education, Commemoration and Musealisation -tutkimushankkeessa vertaillaan nälkää ja nälänhätää sekä siihen liittyviä kokemuksia Euroopassa eri aikoina. Lisäksi tutkitaan miten aiheesta on kerrottu kouluissa ja museoissa. Suomesta mukana ovat Työväenmuseo Werstas ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Hankkeessa perustetaan pedagoginen kuva- ja tarinapankki verkkoon. Aineisto kertoo nälästä ja nälänhädästä jaettuna eurooppalaisena kokemuksena ja palvelee koulujen ja museoiden opetusta. Lisäksi laaditaan raportti lainsäädännön, koulutuksen ja opetuksen sekä kulttuuriperintöalan toimijoiden tueksi. Raportissa on suosituksia aiheesta kertomiseen ja opetukseen.

Hankkeessa on yhteistyökumppaneina yliopistoja sekä kulttuuriperintötoimijoita Alankomaista, Belgiasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Suomesta, Espanjasta, Ukrainasta ja Kanadasta. Hanketta vetävät Radboudin yliopisto (Nijmegen) ja NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Amsterdam). Hanke on saanut 1,6 miljoonan euron rahoituksen hollantilaiselta Dutch National Research Agenda:lta (NWA).

Osana hanketta on huhtikuussa 2024 julkaistu Heritages of Hunger -verkkonäyttely, joka on suunnattu lukioikäisille. Englanninkielisessä näyttelyssä pureudutaan kuuteen nälänhätiin liitettyyn teemaan.

Heritages of Hunger -verkkonäyttelyyn

Leading and Learning – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

Kaksivuotinen pohjoismainen vapaaehtoistyön kehittämishanke, jossa kahdeksan kulttuuriperintölaitosta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta tekevät yhteistyötä vapaaehtoistyön johtamisen ammattimaistamiseksi pohjoismaisissa museo- ja arkistosektoreissa.

Hanke on jatkoa aiemmalle hankkeelle Nordic Academy for Volunteer Management. Hanketta koordinoi Nordic Centre of Heritage learning and Creativity (NCK) Östersundista. Museoista ovat mukana Werstaan lisäksi Jämtli Östersundista ja Skansen Tukholmasta. Lisäksi mukana on Kansallisarkisto Suomesta, Aalborgin kaupunginarkisto Tanskasta, Norjan kansallisarkisto ja Jämtlandin arkisto Östersundista.