Valitse sivu

Menneet hankkeet


Pako kulutusyhteiskunnasta 2022-2023

Werstaan Teollisuusmuseoon tuotettiin lukuvuoden 2022-2023 aikana Pako kulutusyhteiskunnasta -pakopeli, jossa maapallon ja yhteiskuntien kohtalo on koululaisten käsissä. Pelaajat joutuivat ratkomaan teollistumisen ja kulutusyhteiskunnan tuomia haasteita ja ympäristöongelmia.

5.-7.-luokkaisille tarkoitetussa pelissä tuotiin esiin museoympäristöä hyödyntäen kulutusyhteiskunnan lyhyt ajallinen kesto, ihmisten toisiinsa kietoutuneet roolit kuluttajina ja kulutushyödykkeiden tuottajina sekä tuotannon globaali mittakaava. Pakopeli haastoi myös pohtimaan, millainen olisi kestävä yhteiskunta. Keväällä 2023 pakopeliä pelasivat Tampereen 7.-luokkalaiset osana Taidekaarta eli Tampereen kulttuurikasvatusohjelmaa.

Pakopelistä on tuotettu myös tulostettava versio, jota voidaan pelata kouluissa oppitunneilla paikasta riippumatta. Tulostettavan pelin voi ladata museon verkkosivuilta kohdasta Oppimateriaalit

Osana hanketta järjestettiin myös kasvattajille suunnattu ympäristökasvatuksen viikko keväällä 2023.

Hankkeen rahoitus saatiin Keski-Suomen ELY:n ympäristökasvatukseen tarkoitetusta tuesta.

Työväentalojen maailmanperintöhanke 2022

Tanskan työväenmuseon (Arbejdermuseet) johtaman kansainvälisen hankkeen tavoitteena on työväentalojen sarjanimeäminen Unescon maailmanperintölistalle.

Werstas toteutti vuonna 2022 kattavan selvityksen Suomen työväentaloista ja kansallisen analyysin talojen maailmanperintöarvosta. Selvityksen aikana kootut tiedot työväentaloista on julkaistu Wikipediassa.

Työväentaloja rakennettiin Suomessa erityisesti vuoden 1905 suurlakon jälkeen. Vuonna 1916 Suomessa oli 940 työväentaloa. Osa taloista on tuhoutunut, mutta on myös rakennettu uusia palaneiden ja purettujen tilalle. Sotien jälkeen oli viimeinen rakennuskausi, jolloin uusia työväentaloja nousi ympäri Suomea ja erityisesti Pohjois-Suomeen. Työväentaloja on jäljellä noin 300.

Hankkeeseen on saatu taloudellista tukea Tradekan Säätiöltä, Riihi säätiöltä ja Kansan Sivistysrahastolta. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Työväen Arkisto, Kansan Arkisto, Kansantalojen liitto ja Työväentalojen liitto.

Arbejdermuseetin kansainvälisen hankkeen sivuille

Selvitys suomalaisista työväentaloista (PDF)/Labour Halls in Finland

Työelämän silmät 2021

Hankkeen tavoitteena oli innostaa työntekijäammateissa toimivia tallentamaan omaa työelämäänsä ja kerätä aineistoa museon kokoelmiin. Työelämän silmät -hanke toteutettiin yhteistyössä suomalaisten ammattiliittojen kanssa ja siihen saatiin Museoviraston avustusta ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Hankkeessa järjestettiin koulutusta ja tietoiskuja liittojen jäsenille kulttuuriperinnön tallentamisen merkityksestä, dokumentoinnista ja sosiaalisen median käytöstä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia sosiaalisen median alustoja, avattiin kokoelmajärjestelmää tallentajille sekä pyydettiin kuvia sähköpostilla.

Vuoden 2021 aikana Werstaan yhteisögalleria Komuutissa esiteltiin hanketta. Kuvia ja niihin liittyviä tarinoita jaetaan hankkeen aikana myös sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa. Kuviin toivotaan aihetunnistetta #duunikuva ja merkintää @werstas

Piston, Pen & Press 2018-2021

Werstas on kumppanina mukana hankkeessa, jossa tutkitaan teollisuustyöläisten kirjallisia harrastuksia 1840-luvulta 1910-luvulle Skotlannisssa ja Pohjois-Englannissa. Hankkeen tutkimustiimin muodostavat tutkijat Strathclyden (Glasgow) ja Manchesterin yliopistoista sekä Englannin rautatiemuseosta (National Railway Museum). Hankkeen rahoittaa Arts & Humanities Research Council (UK). Kolmivuotinen hanke alkoi 2018 ja vuonna 2021 julkistetaan hankkeessa koottu tietokanta. Hankkeen kansainvälinen konferenssi pidettiin kesäkuussa 2019 Tampereella Werstaalla.

Työväenlehtien, julkaistujen runojen ja omaelämänkertojen, kirjastojen ja lukusalien sekä yhdistystoiminnan historian perusteella tiedetään, että brittiläiset teollisuustyöläiset käyttivät ison osan niukasta vapaa-ajastaan kirjoittamalla, lukemalla sekä keskustelemalla kirjallisuudesta. Arkistotutkimuksen keinoin hankkeessa pyritään selvittämään kirjallisen kulttuurin aineksia, kertomaan niistä kirjastojen ja museoiden välityksellä uusille yleisöille ja luomaan uusia sisältöjä löytöjen pohjalta.

Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods

Tampereen yliopiston koordinoima kansainvälinen ja monitieteellinen yhteistyöhanke kylmän sodan ajan lapsuuden muistoista sosialistisista maista. Muistoja kerättiin työpajoissa eri puolilla Eurooppaa. Muistojen pohjalta unkarilainen teatteriryhmä Dollardaddy Theatre Group teki näytelmän, joka esitettiin Budapestissa ja Tampereella. Näytelmän kanssa kiersi Lenin-museon tuottama pienoisnäyttely. Aiheesta toteutettiin myös laajempi näyttely Werstaalla vuonna 2021.

Työväenperinnön tallennushanke 2018-2020

Suomalaisen työväenperinnön kokoelmien tallennus- ja tutkimushankkeessa Werstaalla digitoitiin suuri osa suomalaisen työväenliikkeen aineellista historiaa Riihi säätiön tuella. Vanhimmat esineet olivat 1900-luvun alusta ja tuoreimmat edustavat 2010-luvun työväenliikkeen toimintaa. Keskeisiä teemoja ovat torpparit, työväenlehdistö, toiminta työväentaloilla, työväenmusiikki, ay-toiminta ja lapsitoiminta. 

The Nordic Academy for Volunteer Management 2018-2020

Pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa oli mukana museoita, pedagogeja ja arkistoalan ammattilaisia Norjasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Tavoitteena oli kehittää vapaaehtoistyön johtamista museoissa. Hanketta koordinoi NCK, Ruotsissa toimiva pohjoismainen kulttuuriperintökeskus.

Tuhatkunta kuvaa Tarmolasta

Werstaalla on Suomen laajimmat osuusliikkeen historiaan liittyvät museokokoelmat. Ne koostuvat pääasiassa Osuustukkukauppa OTK:n, Kulutusosuuskuntien Keskusliiton KK:n, Osuuskunta EKA-yhtymän, Tradekan sekä tamperelaisen Osuusliike Voiman ja muiden paikallisten osuusliikkeiden kulttuuriperinnöstä. Hankeessa digitoitiin Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella turkulaisen osuusliike Tarmolan kuvia. 

Hiljainen tieto kiertoon 2020

Werstaan ja Postimuseon yhteishankkeessa opeteltiin hiljaisen tiedon tunnistamista ja jakamista sekä kehitettiin siihen sopivia toimintatapoja. Hiljainen tieto kiertoon -hankkeelle oli saatu taloudellista tukea Museovirastolta museoiden osaamisen kehittämisen avustustuksista.

Muuttuvat diasporat ja kansat 2015-2020

Werstas oli mukana Akatemiatutkija Anna Rastaan ja Tampereen yliopiston afrikkalaisiin diasporiin keskittyvässä hankkeessa Rethinking diasporas, redefining nations. Representations of African diaspora formations in museums and exhibitions. Hankkeessa tutkittiin globaalia afrikkalaisten diasporaa sekä diasporayhteisöjä ja kulttuureja paikallisesti eri maissa. Hankkeen kumppanit olivat pääosin ulkomaisia tutkijoita, taiteilijoita, aktivisteja ja museoalan ammattilaisia. Suomalaisista museoista mukana ovat Werstaan lisäksi Helinä Rautavaaran museo Espoossa.

Sounds of Changes 2017-2019

Kaksivuotisessa EU-hankkeessa tallennettiin erilaisia äänimaisemia yhdessä viiden muun eurooppalaisen museon kanssa 2017-2019. Laitteiden ja koneiden muuttuessa vanhat äänet kaupunkiympäristössä, kodeissa ja työpaikoilla katoavat. Werstaan lisäksi mukana olivat Flygvapenmuseum ja Arbetets museum (Ruotsi), LWL-Industriemuseum (Saksa), Museum of Municipal Engineering in Krakow (Puola) sekä Technical Musueum of Slovenia (Slovenia).

Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers 2016-2018

Työväenmuseo Werstas oli kumppanina yhteispohjoismaisessa vapaaehtoistyön kehittämishankkeeseen. Hankkeessa on mukana viisi toimijaa Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjasta. Työväenmuseo Werstaan lisäksi mukana ovat hanketta vetävä Jamtlin museo Ruotsista, Ringkøbing-Skjern Museum Tanskasta, Museene i Sør-Trøndelag Norjasta sekä asiantuntijaorganisaationa NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Hanke on saanut rahoitusta Nordplus Adult-ohjelmasta.

Traamaa tehtaassa ja talolla 2017

Werstaalla toteutettiin vuonna 2017 henkilökunnalle ja vapaaehtoisille hanke, jossa vahvistettiin historian elävöittämisen ja museodraaman osaamista museossa sekä toteutettiin draamallisia kohtauksia Työväenmuseo Werstaan itsenäisyyspäivän juhlaan 2017. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin uusi draamallisia opastuskierroksia. Hanke sai tukea Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksesta.

Feminismin kulttuuriperintö 2015-2017

Werstas teki tutkimusyhteistyötä tutkijatohtori Arja Turusen ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotisessa hankkeessa 2015-2017. Hanke keskittyi feminismin kulttuuriperintöön. Turusen tutkimushankkeessa hyödynnettiin Werstaan naisliikettä käsitteleviä kokoelmia.

Society in the Museums (SOMUS) 2014-2016

SOMUS oli portugalilaisen museologian tutkijan Lorena Sancho Querolin laaja tutkimushanke eurooppalaisten museoiden kulttuurisesta osallistamisesta. Hankkeessa oli Werstaan lisäksi mukana museot Ruotsista, Espanjasta ja Portugalista. Toimintamalli keskittyi Werstaalla erityisesti Afrikka Suomessa-hankkeeseen ja osallistavan toimintamallin työstämiseen. Yhteistyöhön osallistuivat myös museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopistosta.

Work with Sounds 2013-2015

Work with Sounds -hankkeessa vuosina 2013-2015 kerättiin katoavia teollisuuden ja työn ääniä. Werstas oli mukana yhtenä kuudesta eurooppalaisesta museosta. Hanketta rahoitti Euroopan kulttuuriohjelma. Hankkeessa kerätyt äänet löytyvät yhteisestä tietokannasta.

Manner alla julman auringon 2015

Afrikka Suomessa -näyttelyyn liittyvässä hankkeessa toteutettiin opastettuja koululaiskierroksia ja työpajoja sekä Koneen säätiöltä saadun apurahan turvin myös tanssityöpajoja. Kierroksilla keskityttiin erityisesti ihmisoikeuksiin, demokratiaan, ympäristönsuojelun ja inhimillisen kehityksen näkökulmiin. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatus varoista. Afrikka Suomessa-näyttelyyn liittyvään opetusmateriaaliin voit tutustua täällä

Punainen Tampere 2014-2015

Kehittämishankkeessa tuotettiin toimintamalleja ja matkailutuotteita uuden museo-organisaation käyttöön. Punainen Tampere -kaupunkiopas sekä Punainen Tampere -tuoteperhe julkaistiin vuoden 2014 aikana. Kesällä 2015 toteutettiin Punainen Tampere -näyttely sekä Punainen Tampere -opastuksia.

Avara museo 2010-2013

Hankkeessa kehitettiin aikuispedagogiikkaa. Werstaan erityisenä kohderyhmänä olivat työttömät. Werstaalla järjestettiin tapahtumia, työpajoja ja opastuskierroksia sekä kehitettiin uudenlaisia toimintamalleja museoiden aikuiskävijöille. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Werstaan lisäksi Tampereen museoiden TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Porin taidemuseo, Satakunnan museo sekä CICERO learning -verkosto Helsingin yliopistosta. Hanketta koordinoi Museoliitto. Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.