Valitse sivu

Neuvostokalevalainen runous

20.6. - 27.8.2023

Perinne ja propaganda Neuvosto-Karjalassa Stalinin aikaan -näyttelyssä on folkloristi Joonas Aholan tutkimia neuvostokalevalaisia runoja Karstein Vollen kuvittamina Komuutti-tilassa.

Neuvostokalevalainen runous syntyi Neuvosto-Karjalassa 1930-luvulla. Kalevalamittainen suullinen runous taipui sosialistisessa yhteiskunnassa aivan uusiin aiheisiin.

Karjalaiset runonlaulajat esittivät kalevalamitassa runoja neuvostojärjestelmän ja sen johtajien ylivertaisuudesta, reippaasta työläiskansasta ja teknologisen kehityksen autuudesta. Runojen julkiset esittämiset ja julkaisu lehdistössä palvelivat sosialistista propagandaa.

Neuvostokalevalaista runoutta ei ole aiemmin esitelty Suomessa näyttelyssä. Sen olemassaolosta on Suomessa lähinnä vaiettu. Sitä voi silti kutsua yhdeksi viimeisistä kalevalamittaisen tradition kehityskausista tai haaraumista.

Neuvostokalevalainen runous kertoo ihmisten ja kulttuurin selviytymiskamppailusta oloissa, missä lukemattomia ihmisiä ja monta vähemmistökulttuuria tuhoutui lopullisesti.

Näyttely on esillä Werstaan yhteisögalleria Komuutissa. Komuutti tulee sanoista kokeilevan museotoiminnan tila. Komuutissa järjestetään pienimuotoisia ja lyhytkestoisia näyttelyitä yhteistyössä taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Komuutti on Werstaalle tärkeä kanava työssä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen puolesta.