Valitse sivu

Näyttely kertoo kuurojenopetuksessa 1800-luvun lopusta 1970-luvulle saakka opetusmuotona olleesta puhemenetelmästä eli oralismista.

Kuurojenopetus alkoi Suomessa vuonna 1846, kun kuuro Carl Oscar Malm perusti Suomen ensimmäisen kuurojenkoulun Porvooseen. Koulussa käytettiin viittomakieltä opetuskielenä. Malmia pidetään suomalaisen viittomakielen isänä ja hänen syntymäpäivänään 12. helmikuuta Suomessa vietetään viittomakielen päivää.

Kuurojenopetuksessa siirryttiin puhemenetelmään 1800-luvun lopussa, sillä viittomisen ajateltiin haittaavan ajattelua ja puheen sitä vastoin edistävän sitä. Viittomakielen käyttö kouluissa kiellettiin ja sen käyttämisestä rangaistiin oppilaita. Viittomakielen käyttöön opetuksessa palattiin vaiheittain 1970-luvulta lähtien.

Puhemenetelmän käyttö opetuksessa on yksi viittomakielisiin kohdistuneista historian vääryyksistä, joiden selvittämiseksi on aloitettu kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi. Prosessin tavoitteena on luoda sovinto valtion ja viittomakielisen yhteisön välille ja varmistaa oikeudenloukkauksien välttäminen tulevaisuudessa.

Kuurojen museo on tallentanut suomalaisen viittomakielisen yhteisön kulttuuriperintöä Suomessa vuodesta 1915. Museo on toiminut vuodesta 2012 lähtien osana valtakunnallista työelämän ja sosiaalihistorian vastuumuseota Työväenmuseo Werstasta.