Välj en sida

Utställningar Just nu

Nittiotalet – 7.10.2022 – 8.10.2023


Hurdant var 1990-talet i Finland? Den här utställningen berättar om nittiotalet, de stora förändringarna i samhället och hur våra vardagen sett ut.

Kaksi miestä huomiovaatteissa

Europa vägrar att arbeta

(Europe Refuses to Work)

9.9.2023 – 3.3.2024


Dokumentära projekten om människor i europeiska länder som är mot samhället som grundar sig till lönearbete.

Kaksi miestä huomiovaatteissa