Välj en sida

Om du kunde arbeta med vad som helst, hurdant jobb skulle du välja?

Hurdant arbete är meningsfullt i miljökrisernas tid?

Söker du jobb? Det samtida konstverket Söker du jobb? letade efter arbetssökande som skulle få arbeta med precis det som de själva vill. Förslag på jobb kunde lämnas in med en webblankett under våren 2020. Det kom in 2 574 ansökningar, varav åtta valdes till konstverket. Arbetet genomfördes mellan hösten 2020 och sommaren 2021 och dokumenterades i form av filmer och texter.

Det samtida konstverket Söker du jobb? Utställningen Söker du jobb? presenterar de utförda arbetena med videor, ljud och text samt visar vidden av de arbeten som föreslagits i form av en bok som sammanfattar ansökningsmaterialet.

En del av utställningen består av en experimentell TE-byrå som öppnar upp för en ny definition av begreppet arbete och bjuder in människorna att tänka på arbete och arbetslivet på ett nytt sätt.