Valitse sivu

Työväentaloja esitetään UNESCO:n maailmanperintölistalle maailmanlaajuisesti. Suomesta kartoitetaan kohteita vuoden 2022 aikana. Werstaan näyttelykerroksen aulassa voi tutustua hankkeeseen.

Työväenmuseo Werstaalla selvitetään vuoden 2022 aikana, mitkä maamme työväentaloista ja kansantaloista voisivat olla ehdolla Unescon maailmanperintölistalle.

Työväentaloista on meneillään maailmanlaajuinen sarjanimeämishanke, jota johtaa Tanskan työväenmuseo Arbejdermuseet. Maailmanperintölistalla ei ole tällä hetkellä yhtään työväenliikkeeseen liittyvää kohdetta.

Selvityksessä kartoitetaan työväentaloja joka puolelta Suomea. Työväentaloja rakennettiin pääosin 1900-luvulla maahamme yli tuhat ja noin 300 taloa on edelleen olemassa. Talot olivat tärkeitä kokoontumisen ja kansalaisvaikuttamisen paikkoja ja niillä on ollut keskeinen rooli historiallisissa käännekohdissa kuten sisällissodassa vuonna 1918.

Kaikista Suomen työväentaloista pyritään selvityksen aikana laatimaan artikkeli verkon avoimeen tietosanakirjaan Wikipediaan. Nyt tieto taloista on hajallaan eri paikoissa ja monesta kohteesta tietoja ei ole kirjattu mihinkään julkisesti saataville.

 Työväentaloista kaivataankin lisää tietoa ja näyttelyssä kerrotaan myös miten voi osallistua tietojen keräämiseen.